Om Miljøbasen.no

Betong og miljø. Betong er et miljøvennlig materiale. Miljøbasen viser hvilke artikler og dokumenter som sier noe om betong og miljø. Miljøbasen er et nettbasert søkeverktøy som letter tilgjengeligheten av informasjon om betongens miljøegenskaper. Miljøbasen skal også informere om pågående prosjekter som har en miljøprofil, slik at bransjen er oppdatert om hva som skjer i et miljøperspektiv.

Organisering av arbeidet: Miljøbasen ble overordnet utviklet i prosjektet "Miljøbasen 2002". Dette ble videreført og organisert som et prosjekt i perioden 1.9.2006 til 31.12.2008. I årene etter er prosjektet blitt videreført. Prosjektets eiere er de organisasjonene/institusjonene og virksomhetene som bidrar finansielt og med egeninnsats til prosjektet.


Dokumenter om betong og miljø: SØK HER I MILJØBASENAktuelt

22.04.2013

Nye dokumenter i basen pr. 11. april 2013

Pr. 11.04.2013 er det 1169 dokumenter i basen. Du kan søke i basen her.


16.12.2009

Vi anbefaler

Under temaet "Nye muligheter" har vi opprettet "10-20 på topp" som er rangert og plukket ut utifra følgende utvalgskriterier:

1. Norske dokumenter
2. Kan være av spesiell interesse i Norge
3. Dette er et stort del-emne
4. Nytt område
5. Sentral, kjent, viktig/ofte referert forfatter
6. Utfyller bredden over emner under dette temaet
7. God dokumentasjon

På denne måten kan du på en lettfattelig måte finne aktuelle og relevante dokumenter for ditt søk.


26.06.2009

Betong for energieffektive bygninger

Fordelene ved termisk masse.
Utnytt betongens varmemagasinerende evne. Betongens termiske masse gjør at den kan brukes som et varmebatteri som lades opp og avgir varmen eller kulden igjen over tid. Dette forutsetter at betongen er eksponert. Les mer >>

23.01.2008

Nye dokumenter i basen

Miljøbasen er nå oppdatert med nye aktuelle dokumenter. Det finnes nå 946 dokumenter tilgjengelig.

Se statistikk


1-4 |
ACI - American Concrete Institute